„METAGENOMY RÓŻNYCH

ŚRODOWISK”

Termin rejestracji przedłużony do 15.05.2023 r.

 

Lublin, 20-21 czerwca 2023 roku

„METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”

Lublin, 20-21 czerwca 2023 roku

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”.
Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad.

Sympozjum odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2023 roku i będzie kolejną edycją cyklicznego spotkania naukowego. Głównym organizatorem tegorocznego Sympozjum jest Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, a miejscem konferencji będzie Lubelskie Centrum Konferencyjne, znajdujące się w centrum Lublina, w dzielnicy Śródmieście przy zbiegu ulic: Al. Racławickie i Grottgera.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”.
Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad.

Sympozjum odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2023 roku i będzie kolejną edycją cyklicznego spotkania naukowego. Głównym organizatorem tegorocznego Sympozjum jest Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, a miejscem konferencji będzie Lubelskie Centrum Konferencyjne, znajdujące się w centrum Lublina, w dzielnicy Śródmieście przy zbiegu ulic: Al. Racławickie i Grottgera.

Cel sympozjum

Celem Sympozjum jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, i ich zastosowań w mikrobiologii, mykologii, a także zrozumieniu interakcji pomiędzy mikro- i makroorganizmami w różnych środowiskach oraz ich znaczenia dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa, jakości gleby i ochrony środowiska.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowane wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych, zagadnienia analizy bioinformatycznej i dotychczasowa wiedza na temat zastosowania narzędzi metagenomiki najnowszej generacji do badań środowiskowych. Narzędzia metagenomiki i inne techniki omiczne otwierają nowe horyzonty i pozwalają na testowanie nowych podejść do badań środowiskowych.

Patroni i partnerzy

Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie „Lubelskie Smakuj Życie!”

Partnerem wydarzenia jest Miasto Lublin

Patronat honorowy

prof. dr hab. Cezary Sławiński – Dyrektor IA PAN, Lublin

prof. dr hab. Artur Zdunek – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych IA PAN, Lublin

prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor IUNG-PIB, Puławy

prof. dr hab. Teresa Doroszewska – Z-ca Dyrektora IUNG-PIB, Puławy

dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, KUL, Lublin

prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka – Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, UMCS, Lublin

dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS – Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii, UMCS, Lublin

prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska – Dyrektor Instytutu Biologii, SGGW, Warszawa

Przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego prof. dr hab. Małgorzata Mańka oraz Zarząd Główny PTFit

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego

Patronat Honorowy Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dra. hab. Marka Korzeniowskiego

Patronat Honorowy Ministra Edukacji i Nauki

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

Patronat naukowy

Patronat medialny

Lublin zaprasza

Lubelskie zaprasza

Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie „Lubelskie Smakuj Życie!”

Galeria sympozjum

Organizatorzy

Sympozjum zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa
w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki
pod nazwą „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych”
nr projektu DNK/SP/549541/2022
kwota dofinansowania 90 200,00zł
całkowita wartość projektu 109 200,00zł

Sympozjum zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa
w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki
pod nazwą „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych”
nr projektu DNK/SP/549541/2022
kwota dofinansowania 90 200,00zł
całkowita wartość projektu 109 200,00zł

Miejsce sympozjum

Lubelskie Centrum Konferencyjne

ul. Artura Grottgera 2
20-029 Lublin

Uroczysta kolacja w dniu 20.06.2023 o godzinie 19:00 odbędzie w hotelu Victoria, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin