Streszczenia prac o objętości 1 strony powinny być przygotowane zgodnie z załączoną instrukcją i przesłane na adres sekretariatu –  metagenomy2023@ipan.lublin.pl – do dnia 15.05.2023 roku

Warunkiem zamieszczenia streszczenia w materiałach jest wniesienie opłaty konferencyjnej przez jednego z Autorów.
Materiały zostaną przekazane uczestnikom w dniu konferencji.