prof. dr hab. Cezary Sławiński – Dyrektor IA PAN, Lublin

prof. dr hab. Artur Zdunek – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych IA PAN, Lublin

prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor IUNG-PIB, Puławy

prof. dr hab. Teresa Doroszewska – Z-ca Dyrektora IUNG-PIB, Puławy

dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, KUL, Lublin

prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka – Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, UMCS, Lublin

dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS – Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii, UMCS, Lublin

prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska – Dyrektor Instytutu Biologii, SGGW, Warszawa

Przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego prof. dr hab. Małgorzata Mańka oraz Zarząd Główny PTFit

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego

Patronat Honorowy Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dra. hab. Marka Korzeniowskiego

Patronat Honorowy Ministra Edukacji i Nauki

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów