prof. dr hab. Wiesław Barabasz, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl

Prof. Gabriele Berg Graz University of Technology, AUT

prof. dr hab. Mieczysław Błaszczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

dr hab. Lidia Błaszczyk, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań

prof. dr hab. Jerzy Długoński, Uniwersytet Łódzki

Prof. Joana Falcao Salles University of Groningen, NLD

Ms. Magdalena Gajdzinska, European Commission, BE

prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr. Emilia Silja Hanulla Leiden University, NLD

prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Monika Janczarek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Adam Jaworski, Uniwersytet Łódzki, Społeczna Akademia Nauk, Łódź

prof. dr hab. Stefania Jezierska-Tys, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań

dr hab. Jolanta Joniec, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Jan Kucharski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Marlena Lembicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Małgorzata Mańka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. Andrzej Mazur, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Justyna Możejko-Ciesielska prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Maria Niklińska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR-IB, Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

dr hab. Anna Pawlik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Julia Pawłowska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Tomasz Płociniczak, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Piotr Rozpądek, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Sylwia Różalska, prof. uczelni, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach – PIB

prof. dr hab. Anna Skorupska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Łukasz Stępień, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań

dr Sławomir Sułowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. inż. Justyna Szulc, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Krzysztof Treder, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział w Boninie

prof. dr hab. Katarzyna Turnau, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Marta Wrzosek, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. uczelni, Politechnika Śląska