Wypełnioną kartę udziału w konferencji prosimy przesłać na adres sekretariatu konferencji –  metagenomy2023@ipan.lublin.pl – do dnia 15.05.2023 roku

Zgłoszone prace będą prezentowane w formie referatów, posterów lub pico prezentacji.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany formy prezentacji pracy.