Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina
Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
tel. 81 744 50 61 wew. 207

  • metagenomy2023@ipan.lublin.pl

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Magdalena Frąc

Sekretariat konferencji:
dr Agata Gryta
dr inż. Dominika Siegieda

Członkowie sekretariatu:
dr Karolina Oszust
dr inż. Jacek Panek
dr Giorgia Pertile
mgr Wiktoria Maj
dr Mateusz Mącik
dr inż. Michał Pylak
mgr Klaudia Szpilska