WYSTAWA MYKOLOGICZNA

Grzybowy zawrót głowy

WYSTAWA GRZYBÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO W RAMACH PROJEKTU MYKOTEKA
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki,
umowa nr SONP/SN/514458/2021, wysokość dofinansowania 106 700,00 PLN

dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska

Uniwersytet Łódzki

Mykolożka łącząca badania terenowe z laboratoryjnymi, specjalizująca się w anamorficznych grzybach workowych związanych z roślinami i bezkręgowcami z obszarów klimatu umiarkowanego i tropikalnych.