Za wystąpienia ustne oraz prezentacje posterowe dla młodych naukowców (doktorantów oraz doktorów do 5 lat po obronie rozprawy doktorskiej) przewidziane są nagrody i wyróżnienia.

Komisja oceniająca wystąpienia ustne:

prof. dr hab. Monika Janczarek
prof. dr hab. Adam Jaworski
prof. dr hab. Marlena Lembicz
prof. dr hab. Zofia Piotrowska – Seget
prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska
dr hab. Piotr Rozpądek, prof. UJ

Komisja oceniająca prezentacje posterowe:

prof. dr hab. Wiesław Barabasz
prof. dr hab. Maria Niklińska
prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt
dr hab. Lidia Błaszczyk
dr hab. Jolanta Joniec, prof. uczelni
dr hab. Anna Pawlik
dr hab. Krzysztof Treder

Wystąpienia ustne zakwalifikowane do konkursu dla „młodych naukowców”:

Prezentacje posterowe zakwalifikowane do konkursu dla „młodych naukowców”:

Wyniki konkursu