Autorów prezentowanych podczas Sympozjum wyników badań zapraszamy do publikacji w czasopiśmie naukowym International Agrophysics (100 pkt. MEiN; IF 1,627).

Dla uczestników konferencji przewidziano zniżki w wysokości do 25% kosztów publikacji.

Wszystkie informacje dotyczące przygotowania prac mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej czasopisma: http://www.international-agrophysics.org/

Propozycje abstraktów wraz z tytułem pracy i afiliacją autorów zainteresowanych publikacją w International Agrophysics prosimy przesyłać do dnia 30.06.2023 na adres: metagenomy2023@ipan.lublin.pl