WYKŁAD PLENARNY

Ten obcy: Co zmienia się w glebie gdy pojawia się w niej patogen roślinny

prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań

Genetyk-fitopatolog, absolwentka Wydziału Rolniczego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pracownik Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, obecnie kierownik Zakładu Genetyki Patogenów i Odporności Roślin. Kierownik pierwszego polskiego zespołu realizującego projekt finansowany przez Komisję Europejską, przed akcesją Polski do UE (4. Program Ramowy, następnie 5. i 6. PR), wykonawca projektu globalnego Chiny-Kanada-Wielka Brytania-Polska oraz wielu projektów krajowych. Od 2023 członek Editorial Board Plant Pathology. Zainteresowania naukowe obejmują choroby infekcyjne roślin rolniczych, głównie rzepaku. Od 2024 kieruje trzecim co do wielkości na świecie i największym w Europie systemem wspierania decyzji w ochronie roślin opartym na monitoringu aerobiologicznym.