MULTIMEDIALNE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE INSPIROWANE BADANIAMI NAUKOWYMI
prof. dr hab. Joanna Hoffmann (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

NIEFORMALNIE O NAUCE
dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. uczelni (Politechnika Śląska)
dr Sławomir Sułowicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

WYSTAWY GRZYBÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO W RAMACH PROJEKTU MYKOTEKA dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, umowa nr SONP/SN/514458/2021, wysokość dofinansowania 106 700,00 PLN

dr inż. Katarzyna Patejuk (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (Uniwersytet Łódzki)
mgr Sebastian Piskorski (Uniwersytet Łódzki)