Opłaty konferencyjne

500 zł (opłata regularna)
350 zł (opłata ulgowa dla studentów i doktorantów)
Opłatę prosimy wpłacić w terminie do 15.05.2023 roku na konto:
Nazwa banku: BGK O/Lublin
Nr. konta: 14 1130 1206 0028 9107 8920 0001
z dopiskiem: „Metagenomy”

UWAGA!

Prosimy o podanie nazwy instytucji oraz imienia i nazwiska osoby, za którą dokonywany jest przelew.
Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w obradach, obiady, przerwy kawowe, uroczystą kolację, materiały konferencyjne.

Sympozjum zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa
w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki
pod nazwą „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych”
nr projektu DNK/SP/549541/2022
kwota dofinansowania 90 200,00zł
całkowita wartość projektu 109 200,00zł