WYSTAWA MYKOLOGICZNA

Różne oblicza grzybów

WYSTAWA GRZYBÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO W RAMACH PROJEKTU MYKOTEKA
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki,
umowa nr SONP/SN/514458/2021, wysokość dofinansowania 106 700,00 PLN

mgr Sebastian Piskorski

Uniwersytet Łódzki

Mgr Sebastian Piskorski pracuje w Katedrze Algologii i Mykologii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Jego badania obejmują taksonomię, ekologię, rozmieszczenie grzybów pasożytniczych i endofitycznych roślin półpasożytniczych. Obecnie prowadzi również badania nad grzybami związanymi troficznie z roślinami i owadami tropikalnymi. Ponadto bada różnorodność i ekologię grzybów nadrzewnych oraz nadrewnowych w Polsce.