15.04.2023 – Zgłoszenie uczestnictwa (Karta zgłoszenia)

15.04.2023 – Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

10.05.2023 – Przesłanie streszczeń (Wzór streszczenia)

10.06.2023 – Przesłanie elektronicznych posterów

20-21.06.2023 – SYMPOZJUM

30.06.2023 – Przesłanie abstraktów publikacji