WYSTAWY MULTIMEDIALNE

Interdyscyplinarny projekt artystyczny „Labirynt Zmiennych Tożsamości”
Projekt artystyczny „RhiZones”

prof. dr hab. Joanna Hoffmann

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Joanna Hoffmann jest artystką pracująca w obszarze nowych mediów. Prowadzi Pracownię Projektów i Badań Transdyscyplinarnych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa). Kieruje Fundacją Art & Science Synergy Foundation (ASSF), oraz Art & Science Node (ASN) w Berlinie oraz współprowadzi Klub Nauki i Sztuki na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu.

Jej prace artystyczne były prezentowane w Europie, Azjii, obu Amerykach, m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie; Science Museum/DANA Centre i Museum of Contemporary Art w Londynie; Hiroshima Prefecture Art Museum, MUSE w Nowym Jorku,  na Transmediale Festival of Digital Culture i w Europejskim Urzędzie Patentowym w Berlinie. W 2019 roku była Artystą Honorowym XII Biennale Sztuki Współczesnej we Florencji, a w 2020 roku została odznaczona medalem Gloria Artis przez Ministra Kultury RP.

https://www.johoffmann.com/