REFERAT ZAPROSZONY

Od metabarcodingu do funkcji: Jak bakterie wewnątrzstrzępokowe mogą wpływać na zdolności enzymatyczne grzybów?

dr hab. Julia Pawłowska

Uniwersytet Warszawski

Adiunkt w Instytucie Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Interesuję się ewolucją jednej z najstarszych grup grzybów lądowych – Mucoromycota i ich interakcjami z bakteriami. W naszym zespole szczególnie koncentrujemy się na ich adaptacjach do środowisk ekstremalnych (m.in. badania zbiorowisk glebowych z rejonów polarnych czy terenów poprzemysłowych). Nasze badania obejmują nie tylko taksonomię, ekologię i fizjologię tej grupy grzybów, ale także koncentrują się na ich potencjalnych zastosowaniach biotechnologicznych.

Poza działalnością naukową, aktywnie angażuję się w dydaktykę i popularyzację. Prowadzę zajęcia z bioróżnorodności, mykologii i mikrobiologii mikroorganizmów eukariotycznych na Wydziale Biologii UW. Od 2012 roku jestem zaangażowany w rozwój i działalność Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (www.ptmyk.pl).

https://ibe.biol.uw.edu.pl/en/people/pawlowska/

https://orcid.org/0000-0003-4914-5182