NIEFORMALNIE O NAUCE

Trudno być naukowcem

dr Sławomir Sułowicz

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Sławomir Sułowicz, adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracuje na Wydziale Nauk Przyrodniczych, w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska. Mikrobiolog środowiskowy i lider Zespołu Nano-Mikrobiologii, którego aktualne zainteresowania naukowe skupiają się na badaniu interakcji nanomateriały – mikroorganizmy, w tym wykorzystaniu bakteryjnych biomarkerów do oceny ryzyka środowiskowego związanego z nanopestycydami oraz funkcjonowaniu zespołów mikroorganizmów w glebach skażonych nanocząstkami metali. Po godzinach mikrobiolog polarny, filozof mikrobiologii i ewolucjonista. Realizujący się tutor i dydaktyk. Amator poezji Herberta, pism Jacka Dukaja i książek Michała Hellera. Współautor 24 artykułów z listy ISI, kierownik grantów NCN, autor ponad 70 recenzji artykułów z listy ISI. Członek SIOS Data Management System Working Group jako przedstawiciel Uniwersytetu Śląskiego, członka konsorcjum SIOS (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System). Zainteresowania naukowe: interakcje nanomateriały – mikroorganizmy, funkcjonowanie i struktura zespołów mikroorganizmów w glebach skażonych pestycydami, nanomateriałami i metalami ciężkimi, metagenomika gleby, mikrobiologiczne testy toksyczności, ocena ryzyka środowiskowego, mikrobiologia polarna.