REFERAT ZAPROSZONY

Metagenomika i metabolomika w ocenie biodeterioracji i zagrożeń biologicznych

dr hab. inż. Justyna Szulc

Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Justyna Szulc (dyscyplina: inżynieria chemiczna, Nr orcid.org/0000-0002-6601-2376 0000-; h-index Scopus: 14, liczba cytowań 608) jest adiunktem w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej w Politechnice Łódzkiej, zastępcą przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Oddział Łódź oraz członkiem Biodeterioration and Biodegradation Society.

Jej badania dotyczą oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego w środowiskach pracy, identyfikacji szkodliwych czynników biologicznych na stanowiskach pracy, aktywności przeciwdrobnoustrojowej modyfikowanych włóknin, efektywność biostatycznej i biobójczej różnych metod dezynfekcji, wykorzystania metod omics (metagenomika, metabolomika) w analizach środowiskowych, analizy metabolitów pochodzenia mikrobiologicznego na materiałach technicznych, biodeterioracji materiałów technicznych w tym zabytkowych. Współautorka 55 publikacji (IF=197,497; MEiN=5720), 2 monografii, 12 rozdziałów w książkach i monografiach, 54 doniesień ustnych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, 108 depozytów sekwencji nukleotydów zdeponowanych w GenBank, National Center for Biotechnology Information Database (NCBI). Kierowała 3 projektami naukowo-badawczymi, a w 8 była wykonawcą. Laureatka grantu „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców PŁ, stypendium naukowego z Funduszu Młodych Liderów Nauki na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej (2012-2014, 2016 r.) oraz Stypendium Rektora PŁ (2015 r.). Współlaureatka nagrody I stopnia Ministra Rodziny i Polityki społecznej w kategorii prace naukowo-badawcze w 48. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy (2022). Organizatorka 3 krajowych seminariów naukowych i współorganizatorka 3 międzynarodowych konferencji naukowych.