NIEFORMALNIE O NAUCE

Naukowiec też człowiek

dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. uczelni

Politechnika Śląska

dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚ – mikrobiolog, nauczyciel akademicki, popularyzator nauki. Zawodowo związana z Katedrą Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Bada zbiorowiska bakteryjne w środowisku naturalnym i technologicznym metodami biologii molekularnej oraz klasycznej mikrobiologii. W zakresie jej zainteresowań naukowych jest wykorzystanie mikroorganizmów w procesach bioremediacji środowiska i produkcji biotechnologicznej, w tym pozyskiwaniu zielonej energii oraz gospodarce obiegu zamkniętego. Członek stowarzyszenia Rzecznicy Nauki i zastępca przewodniczącego Rady Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk.